Пирин: домът на Байкушевата мура, е застрашен от сечи и строежи

Заедно можем да опазим Пирин, сериозно застрашен от стопански сечи и нови строежи.

Отбележете по отделно действията, за които призовавате министър-председателя на България